DPS Model ManuFactory
0

DPS-TIPPER-U-01 8x8

Mô tả sản phẩm

DPS-TIPPER-U-01 8x8 TIPPER for DUMPTRUCK 8x8 (DPS-TIPPER-01) Products are designed and manufactured in DPS Vietnam Using CNC stainless steel laser technology High-tech welding ensures beautiful welds. Includes epoxy primer

Đọc thêm
Giá
5.000.000đ
Số lượng
Tổng tiền
5.000.000 đ
Vận chuyển
115đ
2 Đánh giá
ID: N/A

DPS-TIPPER-U-01 8x8
TIPPER for DUMPTRUCK 8x8 (DPS-TIPPER-01)
Products are designed and manufactured in DPS Vietnam
Using CNC stainless steel laser technology
High-tech welding ensures beautiful welds.
Includes epoxy primer

DPS-TIPPER-U-01 8x8
TIPPER for DUMPTRUCK 8x8 (DPS-TIPPER-01)
Products are designed and manufactured in DPS Vietnam
Using CNC stainless steel laser technology
High-tech welding ensures beautiful welds.
Includes epoxy primer

Thêm đánh giá
Thêm đánh giá của bạn
Sản phẩm liên quan