DPS Model ManuFactory
0

DPS-W1M-TIPPER for Dumptruck Tamiya 3384

Mô tả sản phẩm

DPS-W1M-TIPPER for Dumptruck Tamiya 3384 Products are designed and manufactured in DPS VN stainless steel materials CNC machining + Free primer or color paint request depending on customer's preference + $ 20

Đọc thêm
Giá
5.000.000đ
Số lượng
Tổng tiền
5.000.000 đ
Vận chuyển
120đ
0 Đánh giá
ID: DPS-W1M-TIPPER

DPS-W1M-TIPPER for Dumptruck Tamiya 3384
Products are designed and manufactured in DPS VN
stainless steel materials
CNC machining
+ Free primer or color paint request depending on customer's preference + $ 20
 

DPS-W1M-TIPPER for Dumptruck Tamiya 3384
Products are designed and manufactured in DPS VN
stainless steel materials
CNC machining
+ Free primer or color paint request depending on customer's preference + $ 20
 

Thêm đánh giá
Thêm đánh giá của bạn
Sản phẩm liên quan