Menu

1/10 Vành 1.9 inch for SCX10 90046 RC4WD D90

  • TB2VwdHgb_I8KJjy1XaXXbsxpXa_!!843433078
  • TB2O74EggDD8KJjy0FdXXcjvXXa_!!843433078
  • TB2scvfbjgy_uJjSZKPXXaGlFXa_!!843433078
  • TB2M5NygjnD8KJjSspbXXbbEXXa_!!843433078
  • TB2VwdHgb_I8KJjy1XaXXbsxpXa_!!843433078
  • TB2O74EggDD8KJjy0FdXXcjvXXa_!!843433078
  • TB2scvfbjgy_uJjSZKPXXaGlFXa_!!843433078
  • TB2M5NygjnD8KJjSspbXXbbEXXa_!!843433078

Description

1,9 inch kim loại khóa lốp trung tâm với hạt Số lượng: 4 Đường kính: 55mm Chiều rộng: 26mm Kết... read more

Price

950,000

Quantity

- +

Total

950,000

HOT

Description

1,9 inch kim loại khóa lốp trung tâm với hạt

Số lượng: 4

Đường kính: 55mm

Chiều rộng: 26mm

Kết hợp: 12mm

Trọng lượng: 74g (đơn)

Reviews (0)

Be the first to review “1/10 Vành 1.9 inch for SCX10 90046 RC4WD D90”

  • There are no reviews yet.